Przejdź do treści
Plakat-Europejska mobilność edukacyjna na rzecz kształcenia liderów jutra 768x545

„Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie osobistymi stanowiskami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej lub podmiotu przyznającego wsparcie. Unia Europejska oraz podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

„The project is financed by the European Union. The opinions and views expressed are solely the personal views of the authors and do not necessarily reflect the position of the European Union or the entity granting support. The European Union and the grantor are not responsible for them.”

Efekty pracy