Przejdź do treści

„Różne kraje, jedno środowisko”. 

Inicjatywa „Różne kraje – jedno środowisko” (numer projektu 2020-1-PMU-3262) prowadzona była przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.