Przejdź do treści

„Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji”

Projekt „Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji” o numerze 2019-2-PMU-2276 jest realizowany w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.