Przejdź do treści

„Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy”

Projekt „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy” o numerze 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015967 jest współfinansowany przez Unię Europejską.

„Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji na poziomie podstawowym” 

Środki finansowe pochodzą z przedsięwzięcia „Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji w kształceniu na poziomie podstawowym” o numerze 2021-1-PMU-4194 realizowanego w ramach działania „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego