Przejdź do treści

Promocja i upowszechnianie projektu "Mobilność edukacyjna uczniów
i kadry ZSO w Mogielnicy"

Projekt 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015967 – „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ sektor Edukacja szkolna. Sprawdź postępy na naszym szkolnym profilu facebookowym.