Przejdź do treści

Promocja i upowszechnianie projektu "Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy"

Rozpoczynamy nową przygodę! Już 3 września wyruszamy z naszego miasta z uczestnikami projektu 2021-1-PL01-KA122-SCH-000015967 – „Mobilność edukacyjna uczniów i kadry ZSO w Mogielnicy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+ sektor Edukacja szkolna. Obserwujcie na bieżąco postępy na naszym szkolnym profilu facebookowym i wyczekujcie na szczegółową relację tu na stronie! Pozdrawiamy gorąco!